Valašský soubor písní a tanců RADHOŠŤ

Malý Radhošť

Náš dětský soubor je neodmyslitelnou součástí a zásobárnou dopěláckého souboru Radhošť. Nepřetržitě pracuje s dětmi od svého vzniku v roce 1969. Za dobu své existence jím prošly stovky dětí, které snad soubor ovlivnil na celý život. Alespoň o tom svědčí naši bývalí členové v řadách dospěláckých tanečních souborů a muzik na Moravě i v Čechách.

Jen v současné době vychovává soubor přes sto dětí ve věku od pěti do šestnácti let. Postupem času se osvědčil systém práce s dětmi ve třech věkových kategoriích. Každá věková skupina jde se svým nacvičujícím od mala až po přechod do dospělého souboru. Děti nacvičují folklór svého kraje - Valašska. Zaměřujeme se především na oblast Rožnova a jeho okolí. Pro prezentaci folklóru si soubor vybírá z klenotnice písní, tanců, her a zvyků vždy tak, aby dětský projev odpovídal věku a naturelu malých zpěváčků a tanečníků.

Soubor rovněž zachovává zvykoslovné tradice - vánoční koledy, tříkrálové obchůzky, šmigrúst, vynášení mařeny - které ztvárňuje ve svých programech a učí tak děti úctě k tradicím, ke kroji a především ke krásnému odkazu svých předků. Kromě nácviků a vystoupení se děti i jejich rodiče setkávají i na akcích, které rozšiřují jejich znalosti o valašských tradicích jako např. velikonoční a vánoční dílny, smažení vaječnice apod. Velmi oblíbené jsou u dětí akce společné s dospělým souborem Radhošť. Tam si děti nacházejí velké kamarády a své vzory.

Při vystoupeních doprovází děti dlouhá léta vždy dětská cimbálová muzika. Nejdříve to byla Malá muzika Radhoště, kterou vedl Vladimír Štrunc starší. Později soubor začal spolupracovat se Základní uměleckou školou v Rožnově p.R. Paní učitelka Zita Vinklerová již vychovala hodně muzikantů, kteří hráli a hrají dětem z Malého Radhoště. Nejdříve to byla cimbálová muzika Šťuhélek a dnes muzika Ogaři a cérky.

Dětský soubor písní a tanců Malý Radhošť předvedl své umění na stovkách vystoupení u nás i v zahraničí. O jeho kvalitách svědčí několik vítězství na oblastních přehlídkách dětských souborů a také účast na národní přehlídce v Kroměříži s pásmem Provázky krútíme a v Jihlavě s pásmem Na trnkách, kde se zařadil mezi přední dětské soubory v České republice.

Před téměř dvaceti lety navázal soubor Malý Radhošť na dlouholeté přátelství dospělého souboru se souborem v Maďarském Körmendu, kam již téměř čtytřicet let zajíždí dospělý soubor Radhošť. Děti ze školy s rozšířenou výukou lidových tanců a řemesel z Körmendu jezdí v zimě pravidelně k nám a naše děti každý druhý rok za sluníčkem a rekreací do Maďarska. Kromě rekreace jsou však zájezdy kulturně - poznávací a děti během zájezdu mají až pět vystoupení během jednoho týdne, včetně mezinárodních festivalů.