Valašský soubor písní a tanců RADHOŠŤ

Radhošť

Soubor byl založen v roce 1948 jako Valašský krůžek při Muzejním a národopisném spolku v Rožnově pod Radhoštěm, později přešel pod Osvětovou besedu a byl přejmenován na Soubor valašských písní a tanců RADHOŠŤ. Dlouhá léta působil soubor pod Odborovou organizací podniku TESLA a od roku 1991 se osamostatnil jako občanské sdružení.

Občanské sdružení Spolek přátel souboru RADHOŠŤ založili členové a přátelé souborů RADHOŠŤ a MALÝ RADHOŠŤ v roce 1991 s cílem pokračovat a navázat na desítky let trvající národopisnou činnost svých předchůdců.

Spolek přátel v současné době organizuje činnost souboru RADHOŠŤ a souboru MALÝ RADHOSŤ. Soubor RADHOŠŤ má dvě složky: - cimbálovou muziku a taneční složku. Členskou základnu tvoří především mládež do 26 let. Celkem je to 56 členů z toho 19 do 18-ti let a 15 do 26 let. Soubor MALÝ RADHOŠŤ je rozčleněn do tři skupin dětí podle věku: I. skupinu tvoří děti do 8 let, II.skupinu tvoří děti do 12 let a III.skupinu tvoří děti do 15 let. Celkem 73 dětí.

Činnost souborů lze rozdělit do několika oblastí:

- pravidelný nácvik lidových převážně valašských tanců, písní,zvykosloví apod.

- vystoupení pro veřejnost, (v Rožnově p.R. a v dalších místech v ČR, v zahraničí)

- účast na soutěžích a přehlídkách

- vnitrosouborové akce - souborová soustředění, obchůzky (šmigrust,koledy), akce pro rodiče, bývalé členy a další přátele (vánoční setkání, výlety do přírody, setkání při cimbálu apod.)

- mezinárodní kontakty

- pořádání tradičního Valašského bálu

- ediční činnost

- vzdělávání instruktorů a nacvičujících

- vlastní umělecká tvorba, choreografie tanečních pásem, hudební úpravy apod.

Pravidelný nácvik všech složek obou souborů probíhá v aule střední zemědělské školy v Rožnově p.R. Muzika nacvičuje v internátu SPŠE. Vedoucí a nacvičující v jednotlivých složkách jsou členové souboru RADHOŠŤ, kteří se věnují této činnosti bezúplatně.

Souborová muzika i jednotlivé složky obou souborů absolvují v průběhu roku celou řadu vystoupení pro veřejnost. Pravidelně soubor RADHOŠŤ i MALÝ RADHOŠŤ vystupuje na pořadech ve Valašském muzeu v přírodě: Fašank, Velikonoce, Stavění a kácení máje, Svatojánská noc, Rožnovské slavnosti, Dny řemeslníků, jarmarky, Mikulášské obchůzky, Živý Betlém, Tříkrálové obchůzky a další. Svá vystoupení realizuje i pro potřeby města např. při předvánočním jarmaku. Další vystoupení uskutečňuje i v jiných místech republiky např. Velikonoce v Novém Jičíně, pro rok 2003 jsme připravili tento pořad pro obec Kozlovice, na folklórních slavnostech v Petrově u Strážnice, ve Svatobořicích Mistříně,Živý Betlém v Suchdole atd.

Vedle pravidelných akcí organizuje Spolek i další akce např.: předvelikonoční soustředění zaměřené především na výrobu kraslic, soustředění všech dětí v Lesnickém odborném učilišti v Bílé, předvánoční besídku pro rodiče, výlety do okolí např. výstup na Javorník zakončený škvařením vaječnice a další.

Bohaté jsou i mezinárodní kontakty. Již tradiční jsou vazby na Maďarsko. Soubor RADHOŠŤ pořádá již více než 30 let reciproční výměny se souborem Béri Balogh Ádám z Körmendu. Soubor Malý Radhošť udržuje kontakty s dětmi ze základní školy v Körmendu a v Nadazdu a obě skupiny dětí se pravidelně navštěvují.

Účast na mezinárodních folklórních festivalech v zahraničí tvoří další oblast souborových aktivit.

Členové souboru Radhošť pořádají po celá desetiletí tradiční "Valašský bál", který se těší značné oblibě občanů města Rožnova.

V rámci ediční činnosti soubor Radhošť v minulosti vydal gramofonovou desku pod názvem "My sme Valaši", audiokazetu s nahrávkami části souborového repertoáru a vydal publikaci k 50 -tému výročí založení souboru. V roce 2002 nacvičil a ve studiu Českého rozhlasu v Ostravě nahrál CD pod názvem "Svítilo ně slunko", součástí je doprovodná brožura s řadou fotografií a popisy jednotlivých písní.